Slide background

Wynagrodzenia

Kancelaria prawna z Opola wynagrodzenia za porady i obsługę prawną ustala zgodnie z przedstawionymi poniżej przepisami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi.

Minimalne wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r.. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 265)

Dla potrzeb każdego klienta Kancelaria może zaproponować różne warianty rozliczeń. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem