Slide background

Współpraca

Kancelaria prawna posiada obecnie dwa modele współpracy. Poniżej znajdują się ich szczegółowe opisy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zgromadzone doświadczenie w obsłudze prawnej pozwoliło na opracowanie 2 modeli współpracy dostosowanych do potrzeb klienta oraz uwzględniających specyfikę prowadzonej przez niego działalności.

Model 1 – Zlecenia doraźne – obejmujące realizację jednorazowych zleceń dla Klientów indywidualnych oraz doraźną pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych powstających w toku prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze, w tym reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Ten model współpracy ma zastosowanie przy współpracy z klientami, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą a potrzebują specjalistycznej pomocy prawnej. Rozliczenie zleceń doraźnych następuje w oparciu o negocjacyjny system cen.

Model 2 – Umowa o obsługę stałą – obejmuje świadczenie usług prawnych w sposób stały i ciągły w ramach obowiązującej umowy. Dotyczy wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Klienta. Zaletą tej formy współpracy jest niewątpliwie stała gotowość do niezwłocznego wykonywania usług na każde żądanie Klienta oraz lepsze zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa jak i zagadnień branżowych występujących w jego otoczeniu. Dzięki temu efektywność i skuteczność pomocy prawnej staje się niezmiernie wysoka. Rozliczenie obsługi stałej następuje w okresach miesięcznych w zależności od stawki ryczałtowej.

W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej zakres usług dostosowuję do oczekiwań i potrzeb Klienta. Obsługa prawna świadczona jest z zastosowaniem technik informatycznych i – w zależności od oczekiwań Klienta – osobistego kontaktu Kancelaria świadczy usługi w siedzibie Kancelarii, bądź uwzględniając specyfikę i potrzeby Klienta, zapewnia mu bezpośrednią pomoc prawną w miejscu prowadzenia przez niego działalności.