uchylenie mandatu karnego

Uchylenie mandatu karnego

Każdemu z nas zdarzyło się dostać mandat karny za określone wykroczenie. Z pewnością większość osób nawet nie zastanawiała się nad możliwością jego uchylenia. Okazuje się jednak, że takie rozwiązanie, w określonych okolicznościach, jest jak najbardziej możliwe. Przyjrzyjmy się zatem tej sprawie nieco bliżej – przedstawiamy porady prawne.

Przesłanka uchylenia mandatu

Przesłanką do uchylenia nałożonego mandatu może być sytuacja, w której został on nałożony za czyn, który nie jest czynem zabronionym jako wykroczenie. Co to oznacza? W takiej sytuacji w toku postępowania o uchylenie mandatu nie jest badana kwestia winy bądź też zdolności prawnej danej do otrzymania mandatu. Podstawowym kryterium, jakie jest stosowane w trakcie analizy wniosku, jest stwierdzenie czy czyn, za który wystawiono mandat karny, stanowi wykroczenie w świetle prawa.

Tak więc jeśli otrzymamy mandat za złe parkowanie, nie możemy wnioskować o uchylenie mandatu dowodząc, że zaparkowaliśmy prawidłowo. Musimy udowodnić, że w danej sytuacji złe zaparkowanie samochodu nie stanowiło wykroczenia w świetle prawa.

Procedury

Jak wyglądają procedury dotyczące uchylenia mandatu. Otóż może on być uchylony na wniosek ukaranego, który został złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu. Kto może uchylić prawomocny mandat karny? Organem właściwym jest w tym przypadku sąd, na obszarze działania którego omawiana grzywna została nałożona.

Zarówno osoba ukarana jak i organ, który nałożył grzywnę, a także osoba pokrzywdzona, mogą brać udział w toku posiedzenia.

Zakończenie postępowania

Postanowienie sądu, dotyczące uchylenia mandatu, nie jest zaskarżalne. Z drugiej strony sąd ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji. W momencie uwzględnienia wniosku sąd uchyla nałożony mandat. Oczywiście wiąże się z tym zwrot sumy, którą pobrano w ramach wymierzonej grzywny. Odmowa uchylenia mandatu powoduje, że pozostaje on w mocy.

Każdy z nas, otrzymując mandat karny, powinien mieć świadomość przewinienia, ale także pewność, że zasądzona kara jest w tym wypadku wykroczeniem. W razie braku takiego przekonania istnieje możliwość wnioskowania o uchylenie mandatu – możesz skorzystać z porad radcy prawnego. Jaki będzie skutek takiego postępowania? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

0 odpowiedzi

Zostaw komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zapraszam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *