Wpisy

rozwiązanie umowy o pracę

Kilka sposobów na rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę definiujemy jako jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Ten typ umowy jest czynnością prawną, która polega na obustronnym złożeniu przez pracownika jak i pracodawcę oświadczenia woli. Pracownik w ten sposób zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a zatrudniający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o prace może być zarówno bezterminowa jak i terminowa. Należy wspomnieć również o trybach rozwiązania umowy o pracę, które są przedmiotem niniejszego wpisu.

Czytaj więcej