Korzyści dla konsumentów

Korzyści dla konsumentów w 2015 roku

Dokładnie 25 grudnia 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy o prawach Konsumenta. Jak się okazuje wnoszą one wiele pozytywnych zmian, które odczuwamy już od początku 2015 roku. Warto zatem przyjrzeć się bliżej korzyściom, jakie niesie za sobą wprowadzenie nowych przepisów.

Prawo do informacji

Obowiązująca ustawa daje Konsumentom gwarancję otrzymania od przedsiębiorcy kompleksowych informacji dotyczących umowy, jeszcze przed jej podpisaniem. Prawo do będzie przysługiwało Konsumentom zarówno w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, ale także w przypadku umów zawieranych drogą tradycyjną (w sklepie).

Koszt zawarcia umowy

„In plus”, w kontekście nowej ustawy, zapisać należy także przepisy ułatwiające Konsumentowi poznanie wszystkich kosztów związanych z zawieraną umową. Informacje te Konsument otrzyma jeszcze przed podpisaniem tego dokumentu. W myśl ustawy Przedsiębiorcy są zobowiązani do udzielenia jasnej i kompletnej informacji na temat kosztów umowy.

Co więcej w przypadku płatności za pomocą karty kredytowej Przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od Konsumenta opłat wyższych aniżeli te, które sam ponosi z tego tytułu.

Prawo do odstąpienia od umowy

Istotnym zapisem ustawy jest wydłużenie terminu, w którym Konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Czas ten uległ zmianie z 10 do 14 dni. Dodatkowo ustawa reguluje także kwestie związane z pokryciem kosztów związanych ze zwrotem towaru. Jeśli Przedsiębiorca nie powiadomił Konsumenta o obowiązku poniesienia tych kosztów, to Konsument automatycznie zostaje z niego zwolniony.

Wada rzeczy sprzedanej

W treści ustawy ponownie pojawiło się, powszechnie znane, pojęcie „wady”. Ponadto Konsumenci zyskali większe prawa w przypadku stwierdzenia wadliwości danego produktu już po jego zakupie. W tej chwili mogą oni od razu żądać obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy, nie zgadzając się na naprawę bądź wymianę towaru na nowy. Dodatkowo wydłużeniu, do 5 lat, ulega odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Przepis ten dotyczy wad nieruchomości.

Gwarancja

Wprowadzona w życie ustawa przywraca do stosowania przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące gwarancji konsumenckiej. Dzięki temu, w przypadku kiedy Sprzedawca nie określi dokładnie treści udzielanej gwarancji, Konsument może się powołać na uprawnienia związane z gwarancją, które zawiera Kodeks Cywilny. Co więcej ustawa wydłuża do 2 lat okres gwarancji w przypadku, gdy Gwarant nie określi tego terminu indywidualnie.

Jak widać w prawie konsumenckim dokonało się całkiem sporo zmian. Najważniejsze jednak, że mają one na celu otoczyć Kupującego jeszcze większą opieką modyfikując i poszerzając zakres praw mu przysługujących.

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości skontaktuj się z naszym radcą prawnym i uzyskaj porady prawne na wybrany temat.

0 odpowiedzi

Zostaw komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zapraszam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *