prawo upadłościowe

Skutki ogłoszenia upadłości

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości powoduje zmianę sytuacji prawnej dłużnika. W tym momencie uzyskuje on status upadłego. Jeśli chodzi o skutki ogłoszenia upadłości, to dotyczą one zarówno osoby upadłego jak i jego majątku. W prosty sposób możemy dokonać ich podziału, ze względu na sposób postępowania, na upadłość układową oraz likwidacyjną.

Czytaj więcej

prawo spadkowe

Spadek poza granicami Polski

Spadek bo zmarłej osobie, która mieszkała zagranicą z reguły może powodować większe trudności, aniżeli w przypadku dziedziczenia w Polsce. Wynika to z innego systemu prawnego, oraz innych wymogów wobec spadkobierców. Dodatkowo będzie się wiązać z koniecznością zatrudnienia zagranicznego prawnika. Ostatnim z problemów może być konieczność dwukrotnego zapłacenia podatku. Przedstawiamy porady prawne aby przyjrzeć się bliżej kwestii “zagranicznego spadku”.

Czytaj więcej

rozwiązanie umowy o pracę

Kilka sposobów na rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę definiujemy jako jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Ten typ umowy jest czynnością prawną, która polega na obustronnym złożeniu przez pracownika jak i pracodawcę oświadczenia woli. Pracownik w ten sposób zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a zatrudniający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o prace może być zarówno bezterminowa jak i terminowa. Należy wspomnieć również o trybach rozwiązania umowy o pracę, które są przedmiotem niniejszego wpisu.

Czytaj więcej