Entries by Adrianna Kośniewska-Zembaty

Uchylenie mandatu karnego

Każdemu z nas zdarzyło się dostać mandat karny za określone wykroczenie. Z pewnością większość osób nawet nie zastanawiała się nad możliwością jego uchylenia. Okazuje się jednak, że takie rozwiązanie, w określonych okolicznościach, jest jak najbardziej możliwe. Przyjrzyjmy się zatem tej sprawie nieco bliżej – przedstawiamy porady prawne.

Skutki ogłoszenia upadłości

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości powoduje zmianę sytuacji prawnej dłużnika. W tym momencie uzyskuje on status upadłego. Jeśli chodzi o skutki ogłoszenia upadłości, to dotyczą one zarówno osoby upadłego jak i jego majątku. W prosty sposób możemy dokonać ich podziału, ze względu na sposób postępowania, na upadłość układową oraz likwidacyjną.

Spadek poza granicami Polski

Spadek bo zmarłej osobie, która mieszkała zagranicą z reguły może powodować większe trudności, aniżeli w przypadku dziedziczenia w Polsce. Wynika to z innego systemu prawnego, oraz innych wymogów wobec spadkobierców. Dodatkowo będzie się wiązać z koniecznością zatrudnienia zagranicznego prawnika. Ostatnim z problemów może być konieczność dwukrotnego zapłacenia podatku. Przedstawiamy porady prawne aby przyjrzeć się bliżej kwestii […]

Kilka sposobów na rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę definiujemy jako jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Ten typ umowy jest czynnością prawną, która polega na obustronnym złożeniu przez pracownika jak i pracodawcę oświadczenia woli. Pracownik w ten sposób zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a zatrudniający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o prace może być zarówno bezterminowa jak […]