prawo-upadlosciowe

Skutki ogłoszenia upadłości

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości powoduje zmianę sytuacji prawnej dłużnika. W tym momencie uzyskuje on status upadłego. Jeśli chodzi o skutki ogłoszenia upadłości, to dotyczą one zarówno osoby upadłego jak i jego majątku. W prosty sposób możemy dokonać ich podziału, ze względu na sposób postępowania, na upadłość układową oraz likwidacyjną.

Czytaj więcej

prawo-spadkowe

Spadek poza granicami Polski

Spadek bo zmarłej osobie, która mieszkała zagranicą z reguły może powodować większe trudności, aniżeli w przypadku dziedziczenia w Polsce. Wynika to z innego systemu prawnego, oraz innych wymogów wobec spadkobierców. Dodatkowo będzie się wiązać z koniecznością zatrudnienia zagranicznego prawnika. Ostatnim z problemów może być konieczność dwukrotnego zapłacenia podatku. Warto zatem przyjrzeć się bliżej kwestii „zagranicznego spadku”.

Czytaj więcej

umowa-o-prace

Kilka sposobów na rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę definiujemy jako jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Ten typ umowy jest czynnością prawną, która polega na obustronnym złożeniu przez pracownika jak i pracodawcę oświadczenia woli. Pracownik w ten sposób zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a zatrudniający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o prace może być zarówno bezterminowa jak i terminowa. Należy wspomnieć również o trybach rozwiązania umowy o pracę, które są przedmiotem niniejszego wpisu.

Czytaj więcej